Institutionsaftale

Institutionsaftalen indgås mellem direktøren for Social og Sundhed og centerlederen for Autismecenter Syd. Aftalen gælder for et år.

Institutionsaftalen indgår som led i ”dialogbaseret aftalestyring” og definerer rammer for Autismecenter Syds arbejde og hvilke særlige aktiviteter der skal finde sted i det givne år.

Du kan se gældende Institutionsaftale her.