Tilsynsrapporter

Der føres tilsyn med Autismecenter Syds virksomhed på flere forskellige måder. Én af måderne er årlige tilsyn med fokus på henholdsvis driften og det fagligt indholdsmæssige arbejde.

Det driftsorienterede tilsyn fokuserer primært på den administrative del af centerets arbejde, hvor det fagligt indholdsmæssige tilsyn fokuserer på arbejdet i forhold til borgerne.

Der gennemføres to typer af tilsyn, anmeldte og uanmeldte tilsyn.