Pårørende generelt

Vi lægger vægt på, at det skal være trygt for jer, som pårørende, at jeres familiemedlem modtager tilbud hos os, uanset hvori tilbuddet består.

Vi er bevidste om, at vi som professionelle i forhold til jeres familiemedlem kan blive uopmærksomme på områder, der har betydning for jer. Med henblik på at imødegå dette er der for den enkelte afdeling etableret et samråd, hvor I har mulighed for at fremkomme med og få drøftet jeres eventuelle bekymringer.