Vores tilgang til borgeren

Vi tager afsæt i at jeres søn/datter eller pårørende i det store og hele er ligestillet med en hvilken som helst anden dansk borger. Det betyder bl. a. at jeres søn/datter eller pårørende langt overvejende vil være fuldt ud myndig, at denne bor i egen bolig og at denne har egen indkomst.

Og vi tager afsæt i at jeres søn/datter eller pårørende i større eller mindre grad har behov for hjælp i hverdagen.
 
Vi yder derfor hjælpen i jeres søn/datter eller pårørendes eget hjem og vi yder hjælp til en person, der har retten til at bestemme over eget liv.

Vi arbejder ud fra at jeres søn/datter eller pårørende og / eller i som forældre og pårørende er eksperterne i dennes liv. Og at i som familie og del af en større familie har traditioner, måder at leve livet på, måder at opføre jer på, måder at klæde jer på med meget mere, som har betydning for jer og som i værner om.

Vi bidrager med den faglige viden og den erfaring vi har.

Retningsgivende for os er derfor:

  • At vi ønsker et tæt samarbejde med jer
  • At i har meget stor indflydelse på det tilbud jeres søn/datter eller pårørende modtager i dagligdagen
  • At vi betragter jeres søn/datter eller pårørende som en selvbestemmende person, der i vid udstrækning har brug for jeres støtte til at træffe beslutninger
  • At vi i dagligdagen søger at give jeres søn/datter eller pårørende de bedst mulige livsbetingelser ud fra vores viden og erfaring
  • At vi bidrager med rådgivning til jeres søn/datter eller pårørende og jer ud fra vores viden og erfaring