Aktivitetstilbud

Autismecenter Syd har følgende aktivitets- og samværstilbud:

  •  Skovbogård
  •  Fristedet
  •  Søvænget

Skovbogård har 36 pladser, der fortrinsvis bruges af borgerne i de varige boliger, Skovbo 54 – 58 og Rhedersborg.

Fristedet og Søvænget opretter pladser efter behov og varetager tilbud til en relativt velfungerende gruppe borgere.