Bostøtte

Autismecenter Syds bostøtte funktion udgår fra henholdsvis Fristedet og Søvænget.

Bostøttefunktionen indebærer, at medarbejdere kommer ud i borgerens hjem og yder rådgivning og vejledning. Omfanget af den enkelte bostøtte funktion varierer afhængig af det visiterede.