STU

I Aabenraa Kommune er STU decentraliseret, det vil sige, at det enkelte STU tilbud placeres der, hvor det vurderes at man kan imødekomme den givne borgers særlige uddannelsesmæssige behov.

I Autismecenter Syd tilbyder vi som udgangspunkt STU i forbindelse med henholdsvis Fristedet i Bov, Søstvej i Aabenraa og Skovbogård i Rødekro.

Der er ikke defineret et bestemt antal pladser til STU. Vi etablerer de pladser vi bliver anmodet om.

Indholdet i en STU fastlægges i den uddannelsesplan, som UU vejlederen udformer og som visitationsudvalget godkender. Uddannelsen skal indeholde følgende dele:

  1. En almendannende del, der retter sig mod den unges personlige og sociale udvikling kombineret med samfundsfag.
  2. En specifikt målrettet del, der skal støtte udviklingen af den unges interesser og evner samt særlige færdigheder.
  3. Praktik i virksomheder og institutioner, der bidrager til at opfylde målene i uddannelsesplanen og hvor den unge i praksis får mulighed for at afprøve tilknytning til arbejdsmarkedet.

Uddannelsesplanen er individuel for hver enkelt elev og den justeres efter behov og mindst en gang årligt.