Væresteder

Autismecenter Syds væresteds funktion er placeret på henholdsvis Fristedet og Søvænget.

Væresteds funktionen indebærer, at de visiterede borgere kan komme efter behov i åbningstiden og få råd og vejledning eller blot for at være sammen med ligestillede. Der tilbydes i et vist omfang fælles aktiviteter.